Närpes Konstklubb rf

Närpes Konstklubb, som på initiativ av Lasse Bergendahl grundades i januari 1964. Klubben registrerades 1982.

Konstklubben hade vid grundandet 27 medlemmar. Konstklubbens första styrelse bestod av Leo Achrén ordf, Joel Söderqvist viceordf, Karl Hägglund kassör, Per-Erik Norrback sekr och Karin Klåvus samt suppleanter blev Britta Juth och Britta Riihiluoma. Klubbens verksamhet har varit både livlig och mångsidig, och dess viktigaste insats utåt har varit att göra konsten synligare i samhället och betona vikten av att konst finns med i offentliga sammahang.

Uttrycksformen har ändrats otroligt mycket under dessa år. Från att ha varit frågan om i huvudsakligen oljemålning håller medlemmarna idag på med ett spektrum av tekniker.