Medlemsinformation

För att bli medlem i Närpes konstklubb bör man meddela Namn och adress i formuläret nedan. Medlemsavgiften är i dag 15 euro / år.Medlemsavgiften berättigar till att delta i konstkurser och resor i konstklubbens regi.Medlemmar får ställa ut tavlor på konstklubbens sommar- och vinterutställningar samt då vi har olika projekt

Konsthallen bör bokas flera månader på förhand, detta gör man hos Victor Strömbäck.040-5690901, Närpes stadMedlemmar kan hålla egna utställningar utan att betala hallens hyra, då man varit medlem i minst ett år. En mindre städavgift som staden fakturerar tillkommer.Varje år utses årets närpeskonstnär bland konstklubbens medlemmar.

Hjärtligt Välkommen med !

 

Jag skriver in mig som medlem i klubben

(Fälten markerade med * är obligatoriska)