Välkommen

Välkommen till Närpes Konstklubbs hemsida. Klubben har både aktiva konstnärer och andra som är allmänt konstintresserade. På vår hemsida får du veta något om vad vi sysslar med och du får några exempel på hur vi uttrycker oss.
e-post narpes.konstklubb@gmail.com
 Ordförande Mia Gull 040-8797586
övriga styrelsepersoners uppgifter och telefon hittar du under KONTAKT

Målarkarneval i Parken i Näsby 29.6. kl. 14.00-20.00(se mera under fliken Utställningar)

Sommarutsällning 1-30 juli Konsthallen i Närpes

Årets Närpes konstnär Mia Gull September