Utställningar

Sommarutställning för medlemmar i konsthallen, Mitt i Stan huset

Tema : i rörelse, du tolkar som du vill och använder det medie,material som känns bäst. Vi hänger tavlorna 1.7.2021 kl. 17.00. Det går bar att länmna tavlorna i hallen under dagen, men glöm inte att märka namn, motivets namn, och pris och teknik.

1-31 Juli

Art of 3 Towns , en utställningskavalkad där du kan se både konst och konsthantverk i Närpes, Kristinestad och Kaskö under två dagar, sätt en röd ballong i din grind! ett samarbete kring ett evenemang mellan konstklubbarna men vi bjuder in alla som är kreativa, utan medlemsskap. Evenemanget pågår under två dagar och meningen är att vi enskilt eller tillsammans i mindre grupper deltar i en två dagar lång konststig öppen för allmänheten. Under dagarna kan tavlor upphängas i trädgården, vävda mattor visas i ett ungdomshus eller drejat porslin eller egentligen vad som helst man önskar visa för besökare. Då vi fått in alla anmälningar så trycker vi upp adresslistor till alla utställare så att besökare lätt kan lotsa sej runt !Konst för alla - är ett sätt att visa att tröskeln hålls låg för att komma med i våra kreativa klubbar för också de som inte är medlemmar inbjuds att delta. Man får anmäla sitt intresse före 10.5 Till Viceordförande i Närpes Majvor Sundbäck på telefon eller SMS 0407613384, De respektive städerna tar emot sina egna anmälningar.

12-13 Juni

Årets Närpes konstnär Nina Sjölander ställer ut i Konsthallen

September

Ordstävsutställning för medlemmar, är ett roligt och utmanande projekt som skall utmana oss medlemmar alldeles extra. Svenska Kulturfonden har sponsrat i år igen ! Vi bjuder dej som medlem att måla 1-3 tavlor som har ett ordspråk eller ordstäv, i DIN egen tolkning. Vi delar ut 1 Juli, lika stora dukar  samt ordstäv och och ordspråk då  vi hänger sommarutställningen. Men meddela gärna före första JUNI  ditt deltagande, så att vi kan köpa in rätt mängd. TILL: Mia GULL 040-8797586, eller narpes.konstklubb@gmail.com- alla utställare belönas med en liten överraskning !!

Oktober