Om klubben

Klubbens uppgift är att väcka intresse och förståelse för konst, genom att anordna kurser och diskussionstillfällen, besöka utställningar samt anordna utställningar med klubbens medlemmar.

Vi uppmuntrar unga och äldre att delta och söker olika medel ut fonder för att göra nya och spännande Tema utställningar och med dessa locka besökare från alla hörn av vår region.

 

Konsthallen

hall

 

Konstklubben och dess medlemmar får använda konsthallen i Red&Green. Då man varit medlem ett år får man kostnadsfritt använda hallen till egna utställningar, och då betalar man bara avgiften för månadsstädning. Bokning görs på Närpes stad.

Biblioteket

Biblioteksbyggnaden i anslutning till stadshuset erbjuder även utmärkta utställningsutrymmen med både ljus och rymd.Bokning görs till biblioteket.