Om klubben

Närpes konstklubb r.f bildades år 1964 och hade vid starten 27 medlemmar. Den första styrelsen bestod av Leo Achrén, ordförande, Joel Söderqvist, vice ordförande, Karl Hägglund, kassör, Per-Erik Norrback, sekreterare, Karin Klåvus, ordinarie medlem, samt Britta Juth och Britta Riihiluoma, suppleanter.

Konstklubbens uppgift är bl.a. att väcka intresse och förståelse för konst. Under åren har konstklubben i detta syfte ordnat otaliga kurser, resor till utställningar på andra orter, egna utställningar och utställningar av inbjudna konstnärer, föreläsningar och målarläger.

 

 

Konsthallen

hall

 

Konstklubben och dess medlemmar får använda konsthallen i Red&Green.

Biblioteket

Biblioteksbyggnaden i anslutning till stadshuset erbjuder även utmärkta utställningsutrymmen med både ljus och rymd.

Tidigare styrelser

Styrelsen 2013

Anne-Maria Antfolk (Ordförande), Helena Nygård (Vice ordförande), Marianne Jacklin-Maros (Kassör), Eva Bergman (Sekreterare), Gullan Frostell, Barbro Banck samt Levi Lundén (Suppleant), Maj-Len Ahonen (Suppleant)

 

Styrelsen 2012

Anne-Maria Antfolk (Ordförande), Helena Nygård (Vice ordförande), Marianne Jacklin-Maros (Kassör), Eva Bergman (Sekreterare), Gullan Frostell, Barbro Banck samt Levi Lundén (Suppleant), Britt-Helen Senkas (Suppleant)

Styrelsen 2011

Patrica Strömbäck (Ordförande), Anne-Maria Antfolk (Vice ordförande), Marianne Jacklin-Maros (Kassör), Eva Bergman (Sekreterare), Gullan Frostell, Helena Nygård samt Levi Lundén (Suppleant), Britt-Helen Senkas (Suppleant)

Styrelsen 2010

Patrica Strömbäck (Ordförande), Kristina Örn( Vice ordförande), Marianne Jacklin- Maros (Kassör), Eva Bergman (Sekreterare), Malin Jaakkola (Ordinarie medlem), Britt- Helen Senkas (Suppleant), Anne-Maria Antfolk (Suppleant)

Styrelsen 2009

Patrica Strömbäck (Ordförande), Kristina Örn( Vice ordförande), Marianne Jacklin- Maros (Kassör), Anneli Leinonen (Sekreterare), Eva Bergman (Ordinarie medlem), Maj Granholm (Ordinarie medlem), Britt- Helen Senkas (Suppleant), Kajsa Grönberg (Suppleant)