Närpes Konstklubb rf 50 år

Närpes Konstklubb, som på initiativ av Lasse Bergendahl grundades i januari 1964, firar nu 50-års jubileum. Klubben registrerades 1982.

Klubbens uppgift är att väcka intresse och förståelse för konst, genom att anordna kurser och diskussionstillfällen, besöka utställningar samt anordna utställningar med klubbens medlemmar.

Konstklubben hade vid grundandet 27 medlemmar. Efter 50 år har antalet stigit till ca 150 medlemmar. Konstklubbens första styrelse bestod av Leo Achrén ordf, Joel Söderqvist viceordf, Karl Hägglund kassör, Per-Erik Norrback sekr och Karin Klåvus samt suppleanter blev Britta Juth och Britta Riihiluoma. Klubbens verksamhet har varit både livlig och mångsidig, och dess viktigaste insats utåt har varit att göra konsten synligare i samhället och betona vikten av att konst finns med i offentliga sammahang.

Uttrycksformen har ändrats otroligt mycket under dessa 50 år. Från att ha varit frågan om i huvudsakligen oljemålning håller medlemmarna idag på med ett spektrum av tekniker, vilket är en fin utveckling av den visuella konsten. Teater och musik hör nära ihop med konsten. Hur är det med kropps-, trädgårds- och all annan byggnadskonst? Alla har sina föreningar, men egentligen kunde man samlas under ett tak.