Medlemsinformation

För att bli medlem i Närpes konstklubb bör man meddela sitt intresse och betala en medlemsavgift. Medlemsavgiften är i dag 15 euro / år. Man behöver inte måla själv, men det är ju en fördel om man är konstintresserad.Medlemsavgiften berättigar till att delta i konstkurser och resor i konstklubbens regi ( ofta till ett billigare pris ).

Konsthallen bör bokas flera månader på förhand, detta gör man hos Viktor Strömbäck.Medlemmar får ställa ut tavlor 2 gånger / år på konstklubbens sommar- och vinterutställningar.

Medlemmar kan själva boka hallen Kostandsfritt av Fritidsbyrån, då man är medlem i klubben, bara en mindre städavgift betalas till Red&Green.Varje år utses årets närpeskonstnär bland konstklubbens medlemmar.

 

Jag skriver in mig som medlem i klubben

(Fälten markerade med * är obligatoriska)