Välkommen

Välkommen till Närpes Konstklubbs hemsida. Klubben har både aktiva konstnärer och andra som är allmänt konstintresserade. På vår hemsida får du veta något om vad vi sysslar med och du får några exempel på hur vi uttrycker oss.
e-post narpes.konstklubb@gmail.com
 Ordförande Mia Gull 040-8797586
övriga styrelsepersoners uppgifter och telefon hittar du under KONTAKT

Art of 3 Towns 12-13 juni

Sommarutsällning 1-31 juli

Målarträff 17.7 2021 11.00-15.00 på Fagerö

Årets Närpeskonstnär Nina Sjölander September

PÅ årets Konstrunda hittar ni i Närpes Karin Lipkin-Forsén och Vivan Österberg

Ordstävsutställning Oktober